Годишен Финансов Отчет

finance 1

 

Архив:

Годишен Финансов Отчет ГФО - 2015

ЗАГЛАВИЕ ВИД ФАЙЛ DOWNLOAD
1. Одитно-становище за заверка без резерви PDF pdf Изтегли файла
2. Одитен-доклад PDF pdf Изтегли файла
3. Обяснителна-записка към годишен финансов отчет PDF pdf Изтегли файла
4. Баланс PDF pdf Изтегли файла
5. Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета PDF pdf Изтегли файла

Годишен Финансов Отчет ГФО - 2014

Заглавие Вид файл Download
1. Одитно-становище PDF pdf Изтегли файла
2. Одитен-доклад PDF pdf Изтегли файла
3. КСФ-3 PDF pdf Изтегли файла
4. Обяснителна-записка.part 1 RAR pdf Изтегли файла
5. Обяснителна-записка.part 2 RAR pdf Изтегли файла
6. Обяснителна-записка.part 3 RAR pdf Изтегли файла
7. Чужди-средства PDF pdf Изтегли файла
8. Баланс RAR pdf Изтегли файла
9. Б-3.part 1 RAR pdf Изтегли файла
10. Б-3.part 2 RAR pdf Изтегли файла
11. ДЕС-3.part 1 RAR pdf Изтегли файла
12. ДЕС-3.part 2 RAR pdf Изтегли файла

Забележка !!!   За архивните файлове е необходимо наличието на  всички архиви в една папка за коректното им разархивиране! Разархивира се само първият  ( останалите го правят автоматично)!

Годишен Финансов Отчет ГФО - 2013

ЗАГЛАВИЕ ВИД ФАЙЛ DOWNLOAD
1. Одитно-становище PDF pdf Изтегли файла
2. Одитен-доклад PDF pdf Изтегли файла
3. Обяснителна-записка PDF pdf Изтегли файла
4. Баланс PDF pdf Изтегли файла
5. Б-3 PDF pdf Изтегли файла
6. ИБСФ-3 PDF pdf Изтегли файла

blue-line 5back arrowНазад