Академично ръководство

img_8631-1200x480-1024x410
Ректор:

проф. дтн инж. Димитър Радев
тел. (02) 862 28 93
e-mail: rector@utp.bg

Заместник ректор по Качество на обучението и акредитация:

доц. д-р Емилия  Саранова
тел. (02) 8062 178
e-mail: e.saranova@utp.bg

Заместник ректор по Научни изследвания  и международно сътрудничество

проф. д.ик.н.  Росица Чобанова
тел. (02)
e-mail: r.chobanova@utp.bg

Помощник ректор:

Юлиян Прилепски
тел. (02) 8062 116
e-mail: i.prilepsky@utp.bg

Декан

доц. д-р Лиан Неделчев

тел. (02) 8062 …
e-mail: l.nedelchev@utp.bg

Директор департамент

доц. д-р Любов Илиева

тел. (02) 8062 234
e-mail: l.ilieva@utp.bg

Общо събрание

Председател: доц. д-р инж. Валери Гочев
тел. (02)
e-mail: v.gochev@utp.bg

Контролен съвет:

Председател: доц. д-р Галя Таскова
тел. (02)
e-mail: