Факултет по телекомуникации и мениджмънт

fac

Факултетът по телекомуникации и мениджмънт (ФТМ) е нова структура, създадена през 2015 г. след преобразуването на Колежа по телекомуникации и пощи във Висше училище по телекомуникации и пощи. Той обединява три катедри:

  • катедра „Телекомуникации”,
  • катедра „Информационни технологии” и
  • катедра „Мениджмънт в съобщенията”.

Факултетът по телекомуникации и мениджмънт извършва обучение на студенти в 6 бакалавърски и 3 магистърски програми по професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника” и 3.7 „Администрация и управление” по следните специалности:

Бакалаври:

Магистри:

Научноизследователската дейност във ФТМ е насочена в професионалните направления, по които се извършва обучението във факултета, а също така и в сродни научни области.

Тя се извършва в лаборатории, оборудвани със съвременна апаратура, а резултатите се представят на национални и международни научни форуми, както и на Годишната конференция на ВУТП

 

 

 

 

blue-line 5back arrowНазад