Ръководство


Декан

1-1

доц. д-р Лиан Неделчев

Кабинет

203/601

Приемно време

вторник 16.00 – 18.00 ч.  четвъртък 14.00 – 16.00 ч.


Зам. Декан на ФТМ; Ръководител катедра „Информационни технологии“

5-5

доц. д-р Красимира Иванова

Кабинет

1001

Приемно време

вторник: 15:00 часа – 17:00 ч; петък: 16:00 – 18:00 ч