Департамент

Депaртамент „Базисна подготовка

thumb-603-HR_management

Департамент „Базисна подготовка“ е нова структура, създадена през 2015 г. след преобразуването на Колежа по телекомуникации и пощи във Висше училище по телекомуникации и пощи.

Депaртамент „Базисна подготовка” осигурява на студентите, обучаващите се във ВУТП, подготовка по предмети, необходими за по-нататъшното надграждане на съответните знания по профилните за ВУТП дисциплини.

Департаментът обхваща преподаването по всички дисциплини, които се изучават от нашите студенти в първи курс: Математика; Физика; Чужди езици (английски език); Схемотехника; Основи на електротехниката; Социална психология; Физическа култура.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blue-line 5back arrowНазад