Ректор

 

проф. дтн инж. Димитър Радев

Ректор на ВУТП

Screenshot_1

Проф. дтн инж. Димитър Радев е университетски преподавател и учен. Завършил е висше образование по автоматизация на производството в Русенския университет „Ангел Кънчев”. Доктор по автоматизация на производството (1997 г.) и доктор на техническите науки (2006 г.). Професор по теоретични  основи на комуникационната техника от 2008 г.

Специализирал е дългосрочно  в Хумболтовия Университет (Берлин, Германия) в  Технически университет Мюнхен (Германия), Технически университет Дрезден (Германия), в Словашкия технически университет (Братислава, Словакия), в Унгарската академия на науките (Будапеща, Унгария).

Избран е за първия ректор  на Висшето училище по телекомуникации и пощи на 10.07.2015 г. Ректор е на Колежа по телекомуникации и пощи до неговото преобразуване (2014-2015 г.), зам. ректор на Европейски политехнически университет, Перник (2010 г.).  Професор е в  катедра “Телекомуникационни системи” на Русенски университет “Ангел Кънчев” от 2008 г., където е преподавател от 1987 г.  От 2011 г. е преподавател в Югозападен Университет  „Неофит Рилски”  и в  Колежа по телекомуникации и пощи.

Области на специализация: Симулация и моделиране на мобилни телекомуникационни мрежи, Компютърно моделиране на стохастични процеси,  Телетрафично проектиране. Научен ръководител е на 11 докторанти, 8  защитили докторска степен и е участвал в научни журита  на повече от 30 доценти и професори в същите области (2004 – 2015 г.)

Автор е на над 220 научни статии и публикации, от които 17 учебника, 23 монографии и статии с импакт фактор и над 100 цитирания.

Приемно време на проф. дтн инж. Димитър Радев за студенти в сайта. втортик от от 16.00 до 18.00 ч.

blue-line 5back arrowНазад