Специалности и такси за обучение

 

 Такси за студенти, приети през учебната 2017/2018 г.: 0001-26

Такси за студенти, приети преди учебната 2017/2018 г.:
0001