Заетост на завършилите студенти

Таблица 10. Дипломирани през последните 3 години В ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”

Випуск Брой студенти, успешно завършили Работещи по специалността брой/процент Брой завършили, които не работят по специалността брой/процент
ОКС „Професионален бакалавър“
2015 132 98 (74,2%) 34 (25,8%)
2016 127 95 (74,8%) 32 (25,2%)
2017 148 118 (79,7%) 30 (20,3%)
Общо 407 311 76,4% 96 23,6%
ОКС „Магистър“
2017 53 51 96,2% 2 3,8%