Във връзка с националния празник 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – ректорското ръководство на Висше училище по телекомуникации и пощи планира да предложи идеен проект за тематична музейна сбирка „Телекомуникациите през вековете“.

Преподавателите, служителите Вижте още …

Стартира процедурата за предоставяне на стипендии от Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) по Постановление № 90 на Министерския съвет от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

Срок за Вижте още …