Конференции

 

Международна научна конференция TIEM'2019

Call for papers TIEM 2018

2017 - Втора международна научна конференция TIEM’17

pdfЗаявка за участие   pdfПостер pdfSNS_2017

logoВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИИ И ПОЩИ

1

ТИЕМ 2017

 

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ИНФОРМАТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И МЕНИДЖМЪНТ“

 

26-28 Май, 2017, Сандански, България https://tiem.utp.bg

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Телекомуникационни системи и технологии;
 • Информационни технологии;
 • Мениджмънт в        информатиката       и телекомуникациите;
 • Иновации и     трансгранично   регионално сътрудничество;
 • Енергийни системи и технологии.

СРОКОВЕ:

20.02.2017 – Заявка за участие и резюме на доклада – e-mail: tm2017@vutp.bg;

10.04.2017 – Изпращане на пълния текст на докладите;

24.04.2017   –    Изпращане    на    рецензии    на докладите;

05.05.2017 – Изпращане на коригирани доклади;

12.05.2017 – Заплащане на регистрационна такса.

ЗА КОНТАКТ

E-mail: tm2017@vutp.bg

ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ:

Докладите следва да се подготвят като се използва следния макет:

https://drive.google.com/file/d/0B35kAuFofKlvMkFhbF pIc0hQbk9iUlZjUjZpZHVWS281ZmxZ/view

Всеки автор може да представи до два доклада с обем между 4 и 6 страници.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:

Английски и Български

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Хотел „Св. Никола“, Сандански, България http://hotelsvetinikola.com/

2

НАСТАНЯВАНЕ:

“Парк Хотел Пирин”, Сандански http://www.parkhotelpirin.com/

„Хотел Пирин“, Сандански http://www.interhotelsandanski.bg/

„Хотел Сокол“, Сандански

http://www.hotelsokol.com

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ:

Всички доклади, одобрени за презентация, ще бъдат препоръчани за публикуване в  международни  научни издания.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

100 EUR – един доклад 150 EUR – два доклада 50 EUR – придружаващ 120 EUR – такса на място

ТАКСАТА ВКЛЮЧВА:

 • Материали за конференцията;
 • Официална вечеря;
 • Кафе пауза;
 • Екскурзия до Солун, Гърция.

Таксата  за  участие  се  заплаща  по  курса  на  БНБ в

 лева и може да бъде платена:

 • предварително – по банков път, не по-късно от 12.05.2017 г.:

Висше училище по телекомуникации и пощи

Банка: БНБ

IBAN: BG41BNBG96613100122701 BIC: BNBGBGSD

Основание за плащане:

Такса   правоучастие   в    научна   конференция

ТИЕМ 2017”:

Трите имена: …………………………………………………….

 • при регистрация на конференцията – 240 лв. (120 ЕUR) в брой.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ:

Председатели:

Проф. дтн инж. Димитър Радев – Ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП), България

Акад. Люпчо Коцарев – Македонска академия на науките и изкуствата, Скопие, Македония

Членове:

Проф. д-р Цветко  Митровски  – Университет  „Св.

Климент Охридски“, Битоля, Македония

Проф.   д-р   Митко   Костов   –   Университет  „Св.

Климент Охридски“, Битоля, Македония

Проф. д-р Александър Тасев, БАН-ИИИ, България Проф.   дтн      Румен  Кунчев            –          Технически

университет, София, България

Проф. д-р Стоянче Нусев – Декан на Технически факултет към Университет „Св. Климент Охридски“, Битоля, Македония

Проф.  д-р  Люпчо  Трапезановски  –   Университет

„Св. Климент Охридски“, Битоля, Македония Проф. дфн Тинко Ефтимов – ВУТП, България Проф. д-р Йован Живадинович – Директор   FBEE,

Белград, Сърбия

Проф. Кармин Д`Арконте – Трети Римски Университет, Италия

Проф. д-р Ярослав Макал – Технически университе, Бялисток, Полша

Проф. дн Красимир Ениманев – ВУТП, България Доц.         д-р       Радован          Мадленак       –            Жилински

университет, Словакия

Доц. д-р Станимир Вълчев – Университет NOVA, Лисабон, Португалия

Доц. д-р Емилия Саранова – ВУТП, България

Д-р Румяна Кунчева – T&K Engineering,  България

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:

Проф. д.ик.н. Росица Чобанова – ВУТП, България

Членове:

Проф.   д-р   инж.   Румен   Арнаудов   –   ВУТП, България

Проф.   д-р   Гордана   Яневска   –    Университет

„Св. Климент Охридски“, Битоля, Македония

Проф. д-р Миряна Радович – Институт за икономически науки, Белград, Сърбия

Доц. д-р Павлинка Найденова – БАН-ИИИ, България

Доц. д-р Валери Гочев – ВУТП, България Доц. д-р Лиан Неделчев – ВУТП, България

Доц. д-р Красимира Иванова – ВУТП, България

СЕКРЕТАРИ:

Янка Дръндова – ВУТП, България; Деница Аврамова – ВУТП, България.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Висше училище по телекомуникации и пощи София 1700

ул. „Академик Стефан Младенов” № 1 Ел. поща: tm2017@vutp.bg

Try it Yourself »
За повече информация посетете https://tiem.utp.bg/

2016 - Студентска научна сесия 2016 посветена на 135 -годишнината на на ВУТП Май 25 - 26, 2016

0001 0002000300040005

2016 - Студентска научна сесия СНС'16 на Висше училище по телекомуникации и пощи

2015 - Първа международна научна конференция TIEM'15 на Висше училище по телекомуникации и пощи

   Годишник на ВУТП 

image-1

На 16.10.2015 г. във Факултета по технически науки при университета “Св. Климент Охридски” в град Битоля, Република Македония се проведе Първата международна научна конференция TIEM’15. В конференцията участваха 8 университета, сред които ВУТП – София, “Св. Климент Охридски”- Битоля, Македония, ТУ – София, ЮЗУ “Неофит Рилски“ – Благоевград, Медицински университет – София, ВУ Тодор Каблешков и други. В четирите научни секции Telecommunications, Electrical and mechanical energy systems and technologies, Information technologies, Management in communication бяха представени 44 рецензирани доклади и постери. Най-добрите доклади ще бъдат публикувани във International Scientific Journal Horizons.

Галерия със снимки от конференцията

image 1 image 2 image 3 image 4
image 5 image 6 image 7 image 8
image 9 image 10 image 11 image 12
image 13 image 14 image 15 image 16