Конкурси

Съюзът на учените в България обявява конкурс за високи научни постижения

До 1 юни се приемат заявките за участие в конкурса за високи научни постижения на Съюза на учените в България. Участници в конкурса могат да бъдат млади учени и учени над 35 години – членове на Съюза на учените. Конкурсът се провежда в следните научни области: инженерни, естествени, аграрни, хуманитарни, обществени, биологически и медицински науки. Заявките се приемат в Централния офис на Съюза на учените, както и в секциите и клоновете на СУБ. Тази година ще бъдат връчени награди в 2 направления – Научни постигения в дисертации и Високи научи постижения за членове на СУБ.

За повече информация за конкурса, може да посетите страницата http://old.usb-bg.org/Bg/index_bg.htm

Указания за прилагане на наредба н-р 3 на МОН

Конкурс на Национален фонд ,, Научни изследвания''

Сайтът е в процес на разработване !!!

Други изследователски програми и конкурси

0001