Общежития

s14
Към 30.11.2015 година заетостта на студентските общежития във ВУТП е както следва:

 

Студентско общежитие бл. 30 0 свободни
Студентско общежитие бл. 32 0 свободни

 

 

IMG_4190 IMG_4179 IMG_4180 IMG_4185
Общежития Общежития Общежития Общежития