График на учебния процес

s14

График на учебния процес за учебната 2016 – 2017 година Професионални бакалаври

Редовно обучение Файл Задочно обучение Файл
I и II курсicon 1

Всички специалности

download-pdf

icon 1III курс

Всички специалности

download-pdf

icon 1III курс
Всички специалности

download-pdf

icon 1IV курс

Всички специалности

download-pdf

График на учебния процес за учебната 2016 – 2017 година Магистри

Редовно обучение Файл Редовно обучение Файл
icon 1Магистри

Всички специалности първа година

download-pdf

icon 1Магистри

Всички специалности втора година

download-pdf