Учебни планове

Софтуерно проектиране и компютърно aдминистриране

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Математически методи в информационните технологии 6
2 Администриране на Linux сървъри 6
3 Администриране на Windows сървъри 6
4 Осигуряване на качество на софтуера (QA) 6
5 Обектно-ориентирано програмиране 6
Общо задължителни ангажименти за 1ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Администриране на Бази данни 6
2 Процеси за управление на ИТ услуги 6
3 Администриране на уеб-сървъри 6
4 Управление на проекти 1 и 2 (Waterfall and Agile) 4.5
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини) 4.5
1.1 Мениджмънт на високо технологични компании 1
1.2 Мениджмънт на човешките ресурси
Презентационни умения 1 3
Общо задължителни ангажименти за 2ри семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Програмиране на езици от високо ниво 3
2 Информационна сигурност 3
3 Управление на проекти 3 (PMP) 3
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини) 2
1.1 Извличане на знания от големи бази данни
1.2 Управление на риска
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини)
2.1 Презентационни умения 2
2.2 Ориентирани към услуги архитектури
Курсов проект 2
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 15

blue line 1

s4
Дипломиране

Дисциплина ECTS кредити
Дипломно проектиране и защита 15

blue line 1

Киберсигурност на високите технологии

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Инженерна математика 1 6
2 Основи на информационните технологии 3
3 Основи на програмирането 3
4 Компютърни архитектури 6
5 Електронни компоненти и схемотехника 6
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)
6 Операционни системи 3
Основи на сигурността
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) ECTS кредити
7 Чужд език 1 3
No Факултативна дисциплина ECTS кредити
8 Физическа култура 0
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Инженерна математика 2 6
2 Сигнали и системи 6
3 Практикум по програмиране и информационни технологии 6
4 Техничиски системи за сигурност 6
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) ECTS кредити
5 Основи на управлението 3
ОС Linux
No Избираеми дисциплина ECTS кредити
6 Чужд език 2 3
No Факултативна дисциплина ECTS кредити
7 Физическа култура 0
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Преносни среди 6
2 Бази от данни 6
3 Компютърни мрежи и протоколи 6
4 Кибер кризи и кибер заплахи 6
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) ECTS кредити
5 Администриране на Linux 3
Радиокомуникационна техника
No Задължително избираема дисциплина ECTS кредити
6 Чужд език 3 3
No Задължително избираема дисциплина ECTS кредити
6 Физическа култура 0
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Интернет комуникации 6
2 Информационно-технологична сигурност 6
3 Презентационни умения 3
4 Видео технологии 6
5 Управленски решения за противодействие при бедствия 3
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)
6 Основи на икономиката 3
Въведение в икономическите теории
No Задължително избираема дисциплина ECTS кредити
7 Чужд език 4 3
No Задължителна факултативна дисциплина ECTS кредити
8 Физическа култура 0
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Стандарти за информационна сигурност 6
2 Сигнално охранителна техника 6
3 Технология на културно-информационната сигурност 5
4 Приложна криптография 5
5 Семестриален проект 3
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 5
6 Защита на безжични мрежи
Е-мениджмънт при кризите
No Задължителна факултативна дисциплина 5
7 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
6 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Информационна сигурност 4
2 Политики за сигурност 4
3 Защита на класифицираната информация 4
4 Защита на личните данни 4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4
5 Системи за видеонаблюдение
Системи за контрол на достъпа
No Задължителна факултативна дисциплина
6 Физическа култура 0
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър: 20

blue line 1

Безжични комуникации

s4
1 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Висша математика 1 7.5
2 Основи на електротехниката 5
3 Основи на информатиката 5
4 Физика 5
5 Програмиране 5
6 Чужд език 1 2.5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Висша математика 2 7.5
2 Схемотехника 5
3 Материали и електронни компоненти 5
4 Компютърни архитектури 5
5 Чужд език 2 2,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1 Икономика 5
2 Основи на правото и регулиране на съобщенията  5
3 Маркетинг 5
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Сигнали и Системи  6
2 Основи на безжичните комуникации 6
3 Информационни технологии 6
4 Токозахранващи устройства 6
5 Бази от данни в телекомуникациите 6
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Комутация и мултиплексиране 6
2 Цифрова обработка на сигнали 6
3 Оптични и кабелни системи  6
4 Измервания в телекомуникациите  6
5 Аудио и видео технологии  6
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
5 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Цифрова телевизия 6
2 Разпространение на електромагнитните вълни 6
3 Аудио системи 6
4 Специализирани микропроцесорни системи 6
5 Семестриален проект 3
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)
1 Съвременни приложения на безжични комуникации 3
2 Микровълнови измервания 3
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
6 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Радиосистеми 4
2 Видео технологии 4
3 Антени и микровълнови устройства 4
4 Сателитни и мобилни комуникации 4
5 Широколентови комуникационни системи  4
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:  20

blue line 1

Софтуерно проектиране

s4
1 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Въведение в специалността 3
2 Инженерна математика 1 5
3 Операционни системи 5
4 Основи на програмирането 4
5 Основи на информационните технологии 4
6 Компютърни архитектури 5
No Задължително избираема дисциплина ECTS кредити
7 Чужд език 1 4
No Задължителна факултативна дисциплина ECTS кредити
8 Физическа култура 0
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Инженерна математика 2 3
2 Компютърни мрежи и протоколи 1 5
3 Практикум по програмиране 9
4 Практикум по информационни технологии 7
No Задължително избираема дисциплина ECTS кредити
7 Чужд език 2 4
No Задължителна факултативна дисциплина ECTS кредити
8 Физическа култура 0
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30
blue line 1

s4
3 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Инженерна математика 3 5
2 Компютърни мрежи и протоколи 2 5
3 ОС Linux 5
4 Бази данни 4
5 Практикум по бази данни 1 5
6 Курсов проект по презентационни умения 2
No Задължително избираема дисциплина ECTS кредити
7 Чужд език 3 4
No Задължителна факултативна дисциплина ECTS кредити
8 Физическа култура 0
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Администриране на Windows 4
2 Администриране на Linux 4
3 Обектно – ориентирано програмиране 4
4 Oracle бази данни 4
5 Практикум по бази данни 2 5
6 Основи на електрониката 5
No Задължително избираема дисциплина ECTS кредити
7 Чужд език 4 4
No Задължителна факултативна дисциплина ECTS кредити
8 Физическа култура 0
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
5 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Облачни технологии 6
2 Системи за откриване на атаки и прокси 6
3 Основи на икономиката 5
4 Практикум по обектно – ориентирано програмиране 6
5 Семестриален проект 3
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4
1 Основи на компютърната графика
2 Алгоритми и структури от данни
No Задължителна факултативна дисциплина ECTS кредити
8 Физическа култура 0
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
6 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Защитни стени 5
2 Процеси в информационните технологии (ITIL) 5
3 Организационно поведение 5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)  
1 Изкуствен интелект 5
2 Компютърно зрение и добавена реалност 5
No Задължителна факултативна дисциплина ECTS кредити
8 Физическа култура 0
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:  20

blue line 1

Компютърно администриране на софтуерни приложения

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Инженерна  математика 1 5
2 Операционни системи 5
3 Основи на информатиката 5
4 Електроника 5
5 Компютърни архитектури 5
6 Английски език 1 5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Инженерна  математика 2 5
2 Бази от данни (СУБД) 5
3 OC Linux 5
4 Компютърни мрежи и протоколи 1 (CCNA) 5
5 Основи на програмирането 5
6 Английски език 2 5
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Системи за архивиране на данни – Backup 4.5
2 Администриране на Oracle бази данни 1 6
3 Администриране на уеб – сървръри 6
4 Администриране на Linux 4.5
5 Мрежово програмиране 4.5
6 Английски език 4 4.5
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Процеси в информационните технологии – ITIL 6
2 Презентационни и комуникативни умения 6
3 Семестриален проект 6
No Задължително избираеми дисциплина (Блок А – Уеб администриране)
1 Сървър за приложения Websphere 6
2 Сървър за приложения Weblogic 1  6
No Задължително избираеми дисциплина (Блок Б – Мрежово администриране)
1 Рутери и комутатори 6
2 Балансиране на мрежово натоварване  6
No Задължително избираеми дисциплина (Блок В – Бази данни)
1 Администриране на Oracle бази данни 2 6
2 Администриране на Microsoft бази данни MS SQL 6
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
6 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Семестриален проект 5
No Задължително избираеми дисциплина (Блок А – Уеб администриране)
1 Сървър за приложения Weblogic 2 5
2 Софтуерни решения за предаване на съобщения (MQ)  5
3 Каталожни сървъри за автентификация (LDAP)  5
No Задължително избираеми дисциплина (Блок Б – Мрежово администриране)
1 Защитни стени 5
2 Система за предотвратяване на атаки и прокси (Proxy)  5
3 Криптографска защита на информацията  5
No Задължително избираеми дисциплина (Блок В – Бази данни)
1 Администриране на Oracle бази данни 3 5
2 Системи за управление на големи масиви от данни  5
3 Решения за висока надеждност от Oracle БД  5
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:  20

blue line 1

Мениджмънт в телекомуникациите и пощите - в проект

s4
1 семестър – 15 седмици

Задължителни

No Дисциплина ECTS кредити
1 АНАЛИТИЧНА МИКРОИКОНОМИКА 6
2 ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО – I ЧАСТ 6
3 ОСНОВИ НА ПРАВОТО 6

Факултативни

No Дисциплина ECTS кредити
1 ЧУЖД ЕЗИК 1 3

Избираеми

No Дисциплина ECTS кредити
1 ВИСША МАТЕМАТИКА 6
2 МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ИКОНОМИКАТА 6

Факултативни

No Дисциплина ECTS кредити
1 БИЗНЕС СТАТИСТИКА 3
2 СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО 3

Факултативна

No Дисциплина ECTS кредити
1 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 1 0
s4

2 семестър – 15 седмици

Задължителни

No Дисциплина ECTS кредити
1 ДИНАМИЧНА МАКРОИКОНОМИКА 6
2 ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО – II ЧАСТ 6
3 ОСНОВИ НА ОПЕРАЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ 6

Факултативни

No Дисциплина ECTS кредити
1 ЧУЖД ЕЗИК 2 3

Избираеми

No Дисциплина ECTS кредити
1 БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА 6
2 БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 6

Факултативни

No Дисциплина ECTS кредити
1 ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 3
2 МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ 3

Факултативна

No Дисциплина ECTS кредити
1 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 2 0
s4
3 семестър – 15 седмици

Задължителни

No Дисциплина ECTS кредити
1 ИКОНОМИКА НА СЪОБЩЕНИЯТА 6
2 КОНВЕНЦИОНАЛНО И ДИГИТАЛНО ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ 6
3 КОНВЕНЦИОНАЛЕН И ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ 3
4 УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ 3

Факултативни

No Дисциплина ECTS кредити
1 ЧУЖД ЕЗИК 3 3

Избираеми

No Дисциплина ECTS кредити
1 ОСНОВИ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ 6
2 МРЕЖИ ЗА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ 6

Факултативни

No Дисциплина ECTS кредити
1 АУТСОРСИНГ В СЪОБЩЕНИЯТА 3
2 КРАУДСОРСИНГ В СЪОБЩЕНИЯТА 3

Факултативна

No Дисциплина ECTS кредити
1 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 3 0

Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите

s4
1 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Социална психология 5
2 Висша математика 7.5
3 Основи на информатиката 5
4 Основи на електрониката 5
5 Микроикономика 5
6 Чужд език 1 2.5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Математически методи в икономиката 7.5
2 Компютърни архитектури 5
3 Макроикономика 5
4 Основи на правото 5
5 Основи на телекомуникациите 5
6 Чужд език 2 2.5
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Бизнес статистика 6
2 Информационни технологии и бази от данни 6
3 Организация на пощенските услуги 6
4 Търговско право 6
5 Организация на телекомуникационните услуги 6
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Основи на управлението 6
2 Икономика на съобщенията 6
3 Основи на маркетинга 6
4 Логистика в съобщенията 6
5 Бизнес комуникации 6
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
5 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Фирмено управление 5
2 Планиране и анализ на стопанската дейност в съобщенията 5
3 Управление на човешките ресурси  4
4 Счетоводство на предприятието 4
5 Семестриален проект 2
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:  20

blue line 1

s4
6 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Управленски информационни системи 4
2 Е- бизнес 4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1 Информационни технологии за административни дейности 4
2 Електронни икономическо документи  4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1 Телекомуникационни и пощенски пазари 4
2 Управление и регулиране на телекомуникациите и пощите  4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1 Електронни финансово-счетоводни технологии 4
2 Логистика на куриерските услуги  4
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:  20

blue line 1

Телекомуникационна Информатика

s4
1 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Висша математика 1 7.5
2 Основи на електротехниката 5
3 Основи на информатиката 5
4 Физика 5
5 Програмиране 5
6 Чужд език 1 2.5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Висша математика 2 7.5
2 Схемотехника 5
3 Материали и електронни компоненти 5
4 Компютърни архитектури 5
5 Чужд език 2 2,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1 Икономика 5
2 Основи на правото и регулиране на съобщенията  5
3 Маркетинг 5
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Сигнали и Системи  6
2 Основи на безжичните комуникации 6
3 Информационни технологии 6
4 Токозахранващи устройства 6
5 Бази от данни в телекомуникациите 6
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Комутация и мултиплексиране 6
2 Цифрова обработка на сигнали 6
3 Оптични и кабелни системи  6
4 Измервания в телекомуникациите  6
5 Аудио и видео технологии  6
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
5 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Операционни системи 6
2 Компютърни комуникации 6
3 Телекомуникационни протоколи 4.5
4 Обектно – ориентирано програмиране 6
5 Семестриален проект 3
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)
1 Уеб дизайн 4.5
2 Програмиране на мобилни устройства 4.5
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
6 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Програмни технологии в интернет 4
2 Информационна и мрежова сигурност 4
3 Софтуерни платформи и приложения 4
4 Аудио и видео компресия в комуникациите 4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)
1 Зашита на аудио и видео информация 4
2 Интелигентни видео системи  4
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър:  20

blue line 1

Телекомуникационни Мрежи

s4
1 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Висша математика 1 7.5
2 Основи на електротехниката 5
3 Основи на информатиката 5
4 Физика 5
5 Програмиране 5
6 Чужд език 1 2.5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Висша математика 2 7.5
2 Схемотехника 5
3 Материали и електронни компоненти 5
4 Компютърни архитектури 5
5 Чужд език 2 2,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1 Икономика 5
2 Основи на правото и регулиране на съобщенията  5
3 Маркетинг 5
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Сигнали и Системи  6
2 Основи на безжичните комуникации 6
3 Информационни технологии 6
4 Токозахранващи устройства 6
5 Бази от данни в телекомуникациите 6
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Комутация и мултиплексиране 6
2 Цифрова обработка на сигнали 6
3 Оптични и кабелни системи  6
4 Измервания в телекомуникациите  6
5 Аудио и видео технологии  6
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
5 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Сензори и сензорни мрежи 6
2 Телекомуникационни протоколи 9
3 Мрежи за мобилни комуникации 6
4 Семестриален проект 3
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)
1 Транспорт в телекомуникационните мрежи 6
2 Мрежи за абонатен достъп  6
Общо задължителни ангажименти за 5 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
6 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Информационна и мрежова сигурност 4
2 Мултимедийни технологии 4
3 Софтуерни платформи и приложения 4
4 Телекомуникационни приложения 4
5 Интелигентни системи 4
Общо задължителни ангажименти за 6 – ри семестър:  20

blue line 1

Телекомуникационни Технологии

s4
1 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Висша математика 1 7.5
2 Основи на електротехниката 5
3 Основи на информатиката 5
4 Физика 5
5 Програмиране 5
6 Чужд език 1 2.5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Висша математика 2 7.5
2 Схемотехника 5
3 Материали и електронни компоненти 5
4 Компютърни архитектури 5
5 Чужд език 2 2,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1 Икономика 5
2 Основи на правото и регулиране на съобщенията  5
3 Маркетинг 5
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Сигнали и Системи  6
2 Основи на безжичните комуникации 6
3 Информационни технологии 6
4 Токозахранващи устройства 6
5 Бази от данни в телекомуникациите 6
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Комутация и мултиплексиране 6
2 Цифрова обработка на сигнали 6
3 Оптични и кабелни системи  6
4 Измервания в телекомуникациите  6
5 Аудио и видео технологии  6
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
5 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Безжични преносни системи 6
2 Телекомуникационни протоколи 6
3 Експлоатация на телекомуникационните системи 3
4 Безжични телекомуникационни системи и устройства 6
5 Семестриален проект 3
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини)
1 Мултимедийни технологии 6
2 Географски информационни системи  6
Общо задължителни ангажименти за 5 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
6 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Информационна и мрежова сигурност 4
2 Сигнално – охранителна техника 4
3 Телекомуникационни терминали и абонатен достъп 4
4 Сензори 4
5 Сателитни навигационни системи 4
Общо задължителни ангажименти за 6 – ри семестър:  20

blue line 1

Информационни Технологии

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Мрежови инфраструктури 6
2 Дискретни структури и теория на автоматите 6
3 Проектиране на алгоритми 6
4 Програмиране на Java 6
5 Софтуерно инженерство 6
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Мултимедийни комуникации в Интернет 6
2 Проектиране на потребителски интерфейс 6
3 Паралелни изчисления 6
4 Осигуряване на качество на софтуера 4,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4,5
1 Онтологии и семантични мрежи
2 Ориентирани към услугата архитектури
Курсов проект  3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Интернет на нещата 4
2 Приложна криптография 4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 3
1 Извличане на знания от  големи бази данни
2 Електронен бизнес
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 2
1 Евристични изчислителни методи
2 Методи за извличане на информация
Курсов проект  2
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 15
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита 10

blue line 1

Управление на Услуги

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Иконометрия 6
2 Операционен мениджмънт 6
3 Маркетинг на услуги 6
4 Предприемачество и малък бизнес 6
5 Интернет услуги 6
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Информационно обслужване при услугите 6
2 Изследване на развитието 6
3 Иновационен мениджмънт 6
4 Европейски комуникации и интеграция 4,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4,5
1 Управленско счетоводство
2 Организационно поведение
Курсов проект по Иновационен мениджмънт 3
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Управленски стандарти  6
2 Бизнес анализи 6
3 Европейски програми и проекти 6
4 Управление на проекти 4,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4,5
1 Законодателство в сектора на услугите
2 Кибер-сигурност
Курсов проект по Управление на проекти 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Стратегическо управление на услугите 5
2 Управление на бизнес процеси 4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4
1 Интелектуална собственост
2 Електронен маркетинг 
3 Електронна търговия
Курсов проект  2
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  15
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита 10

blue line 1

Управление на услуги - 1 година

Управление на услуги - 1.5 години

Управление на услуги - 2 години

Мобилни комуникации и Интернет

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Мрежови инфраструктури 6
2 Технологии за радиодостъп 6
3 Телетрафично проектиране 6
4 Широколентови и оптични мрежи 6
5 Шумоустойчиво кодиране и защита на информацията 6
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Съвременни бази от данни 6
2 Интернет комуникации 6
3 Архитектури и интерфейси на клетъчните мрежи 6
4 Съвременни мултимедийни технологии 4,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4,5
1 Системна и мрежова сигурност
2 Технологии и системи за комутация
Курсов проект по Телетрафично проектиране 3
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Мултимедийни комуникации в Интернет 6
2 Безжични мрежи 6
3 Архитектури на услуги 6
4 Цифрово радиоразпръскване 4,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4,5
1 Качество на обслужване в комуникационни мрежи
2 Сателитни и навигационни системи
Курсов проект  3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Интернет на нещата 4
2 Kлетъчни мобилни системи от следващо поколение 4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 2
1 Управление на проекти
2 Управление и регулиране на  телекомуникациите
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 3
1 Софтуерно дефинирани мрежи
2 Когнитивно радио
Курсов проект  2
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  15
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита 10

blue line 1

Смарт лидерство - продължителност - 1 година

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Лидерски управленски стилове 6
2 Бизнес лидерство 6
3 Управление на инвестиционни проекти 3
4 Проектен мениджмънт, лидерство и конкурентоспособност 3
5 Пазарно лидерство и бранд 3
6 Новаторство и креативност 3
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини) 3
1.1 Човешки ресурси и тимбилдинг
1.2 Системи за управление на качеството
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини) 3
2.1 Интелектуална собственост
2.2 Управление на промяната
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Лидерски стратегии  3
2 Бизнес анализи 3
3 Комуникационни стратегии и преговори 3
4 Лидерски мениджмънт – практика в процеса на обучение 3
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини) 3
1.1 Психология на лидерството
1.2 Лидерство и власт в бизнес организацията
 1.3 Екипно взаимодействие
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  15
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита 15

blue line 1

Смарт лидерство - продължителност - 1,5 година

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Основи на управлението 6
2 Микроикономика 6
3 Макроикономика 6
4 Предприемачество и малък бизнес 6
5 Маркетинг 6
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Лидерски управленски стилове 6
2 Бизнес лидерство 6
3 Управление на инвестиционни проекти 3
4 Проектен мениджмънт, лидерство и конкурентоспособност 3
5 Пазарно лидерство и бранд 3
6 Новаторство и креативност 3
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини) 3
1.1 Човешки ресурси и тимбилдинг
1.2 Системи за управление на качеството
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини) 3
2.1 Интелектуална собственост
2.2 Управление на промяната
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Лидерски стратегии  3
2 Бизнес анализи 3
3 Комуникационни стратегии и преговори 3
4 Лидерски мениджмънт – практика в процеса на обучение 3
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини) 3
1.1 Психология на лидерството
1.2 Лидерство и власт в бизнес организацията
 1.3 Екипно взаимодействие
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  15
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита 15

blue line 1

Смарт лидерство - продължителност - 2 години