График на изпитната сесия

s14

Графици на поправителни изпитни сесия за учебната 2017 – 2018 година бакалаври и магистри 

Редовно обучение Редовно обучение Задочно обучение   Магистри 
icon 1Изпитна сесия
 
icon 1Изпитна сесия
 

icon 1Изпитна сесия

Изтегли файла

 

 

icon 1Изпитна сесия