График на изпитната сесия

s14

Графици на изпитни сесии за учебната 2017/2018 година за специалностите в ОКС „бакалавър“ и „магистър“

Редовно обучение Редовно обучение Задочно обучение   Магистри 
icon 1Изпитна сесия

– специалности „Телекомуникационни технологии“, „Безжични комуникации и разпръскване“, „Телекомуникационна информатика“

– специалност „Софтуерно проектиране“

Зимна поправителна сесия – спец. Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите – 1-ви, 2-ри и 3-ти курс

Зимна поправителна сесия – спец. Компютърно администриране на софтуерни приложения – 1-ви и 2-ри курс

Зимна поправителна сесия – спец. Телекомуникационни технологии и Безжични комуникации и разпръскване – 1-ви и 2-ри курс

icon 1Изпитна сесия

– специалност „Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите“

– специалност „Компютърно администриране на софтуерни приложения“

Зимна поправителна сесия – спец. Софтуерно проектиране – 1-ви и 2-ри курс

Зимна поправителна сесия – спец. Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите – 4-ти курс

Зимна изпитна сесия – редовно обучение / магистри – спец. Управление на услуги – 1-ви и 2-ри курс

icon 1Изпитна сесия

Изтегли файла

 

 

icon 1Изпитна сесия

– Зимна изпитна сесия – Магистри – спец. Информационни технологии – 1-ви и 2-ри курс

– Зимна изпитна сесия – Магистри – спец. Мобилни комуникации и интернет – 1-ви и 2-ри курс

Успеваемост на студентите