График на изпитната сесия

s14
Графици на поправителни изпитни сесия за учебната 2016 – 2017 година бакалаври и магистри 
Редовно обучение Редовно обучение Задочно обучение   Магистри 

icon 1Поправителна сесия

Специалности Предмети зимен семестър

 

icon 1Поправителна сесия

Специалности Предмети летен семестър


 

icon 1Поправителна сесия

Специалност III курс МИТТП

 

icon 1Поправителна сесия

Специалности МКИ, ИТ, УУ,

 

График Професионални бакалаври на изпитната сесия за учебната 2016 – 2017 година 

Редовно обучение Файл Задочно обучение Файл

icon 1Зимна сесия

специалности ТТ и БКР

Зимна изпитна сесия

icon 1Зимна сесия IV курс

Всички специалности

Зимна изпитна сесия

icon 1Зимна сесия

специалност КАСП

Зимна изпитна сесия

icon 1Зимна сесия

специалност МИТТП

Зимна изпитна сесия

icon 1Зимна поправителна сесия

Специалност КАСП

 

icon 1Зимна поправителна сесия

Всички специалности

 

 

icon 1Зимна поправителна сесия

Специалности ТТ, ТИ, ТМ, БКР

   

icon 1Зимна поправителна сесия

Специалност МИТТП

 

icon 1Лятна сесия IV курс

Всички специалности

icon 1Лятна сесия

Специалности ТТ, ТИ, ТМ, БКР

 

icon 1Лятна сесия III курс

Всички специалности

icon 1Лятна сесия Специалност КАСП

 icon 1Лятна поправителна сесия

Специалности ТТ, ТИ, ТМ, БКР

 

icon 1Лятна сесия Специалност МИТТП

 

  icon 1Лятна поправителна сесия

Специалност МИТТП

 

icon 1Лятна поправителна сесия

Всички специалности

   icon 1Лятна поправителна сесия

Всички специалности

 

icon 1Лятна поправителна сесия от ЗС

Всички специалности

   icon 1Лятна поправителна сесия от ЗС

Всички специалности

 

icon 1Ликвидационна сесия


 icon 1Ликвидационна сесия  –
Изпитна сесия за завършващите студенти – изпити от минали години
Редовно обучение Файл

icon 1III и IV курс

Специалности ТТ, ТИ, ТМ, БКР

 

icon 1III и IV курс

Специалност МИТТП

График Магистри на изпитната сесия за учебната 2016 – 2017 година 
Редовно обучение Файл Редовно обучение  Файл

icon 1Зимна сесия

Специалност ИТ

 

icon 1Лятна сесия

Всички специалности

icon 1Зимна сесия

Специалност МКИ

 

icon 1Зимна сесия

Специалност УУ