Учебен разпис

s14

Редовно обучение

Летен семестър

График на учебния процес за учебната 2018/2019 година

 

Разпис на учебните занятия – КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

––

 

Разпис на учебните занятия – КСВТ :

I Курс

 

––

 

Разпис на учебните занятия – МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

––

 

Разпис на учебните занятия – СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

––

 

Разпис на учебните занятия – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

––

 

График на учебния процес за учебната 2017 – 2018 година Професионални бакалаври

Летен семестър

Графиците влизат в сила от 12.02.2018 г.

Редовно Редовно Редовно

I курсicon 1 спец. КАСП

Изтегли файл

I курсicon 1 спец. СП

Изтегли файл

I курсicon 1 спец. Техника

Изтегли файл

II курсicon 1 спец. КАСП

Изтегли файл

II курсicon 1 спец. СП

Изтегли файл

II курсicon 1 спец. Техника

Изтегли файл

III курсicon 1 спец. КАСП

Изтегли файл

III курс icon 1спец. Техника

Изтегли файл

Редовно Задочно

I курсicon 1 спец. МИТТП

Изтегли файл

I V курсicon 1

Всички специалности

Изтегли файл

II курсicon 1 спец. МИТТП

Изтегли файл

III курсicon 1 спец. МИТТП

Изтегли файл

СЕДМИЧЕН РАЗПИС НА ЧАСОВЕТЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “ ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА“

СЪОБЩЕНИЕ

График на учебния процес за учебната 2017 – 2018 година Професионални бакалаври

Зимен семестър.

Графиците влизат в сила от 03.10.2017 г.

Редовно Редовно Редовно

I курсicon 1  спец. КАСП

Изтегли файл

I курсicon 1 спец. СП

Изтегли файл

I курсicon 1 спец. Техника

Изтегли файл

II курсicon 1  спец. КАСП

Изтегли файл

II курсicon 1 спец. СП

Изтегли файл

II курсicon 1 спец. Техника

Изтегли файл

III курсicon 1  спец. КАСП

Изтегли файл

III курс icon 1спец. Техника

Изтегли файл

Редовно Задочно

I курсicon 1 спец. МИТТП

Изтегли файл

I V курсicon 1 спец.

Всички специалности

Изтегли файл

II курсicon 1 спец. МИТТП

Изтегли файл

III курсicon 1 спец. МИТТП

Изтегли файл