Учебен разпис

s14

Редовно обучение

Зимен семестър

Разпис на учебния процес за учебната 2019/2020 година

 

Разпис на учебните занятия – КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

––

 

Разпис на учебните занятия – КСВТ :

I Курс

II Курс

 

––

 

Разпис на учебните занятия – МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

––

 

Разпис на учебните занятия – СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

––

 

Разпис на учебните занятия – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

––