Общо събрание на ВУТП – 25 юни 2019, 10.00 часа

СЪОБЩЕНИЕ

На 25.06.2019 г. (вторник) от 10:00 ч. в зала 219 на ВУТП ще се проведе

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ

при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Общо събрание (ОС) на ВУТП
Докладва: Председател на ОС за мандат 2015–2019 г.
2. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на Контролен съвет (КС) за мандат 2015 -2019 г.
Докладва: Председател на КС
3. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на ВУТП за мандат 2015- 2019 г.
Докладва: Ректор
4. Конституиране на ОС за мандат 2019 – 2023 г.
Докладва: Председател на комисията по избори
5. Избор на председател, заместник председател и секретар на ОС за мандат 2019 – 2023 г.
Докладва: Председател на комисията по избори
6. Представяне на Мандатни програми за мандат 2019-2023 г. Избор на Ректор
Докладват: кандидати за Ректор, Председател на комисията по избори
7. Определяне на числеността и състава на Академичен съвет за мандат 2019-2023 г. Избор на членове на АС
Докладва: Председател на комисията по избори
8. Определяне на числеността и състава на Контролния съвет за мандат 2019-2023 г. Избор на членове на КС
Докладва: Председател на комисията по избори

17.06.2019 г.

Written by