Дати за държавен изпит

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Държавният изпит за специалност „Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникации и пощите“ ще се проведе на 26 юни 2019 г. (сряда) от 08:00 часа в зала 220. В 07:30 часа трябва да бъдете пред залата със студентска книжка.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Държавният изпит за специалностите: „Компютърно администриране на софтуерно приложение“, „Софтуерно проектиране“, „Телекомуникационна информатика“, „Телекомуникационни технологии“, „Телекомуникационни мрежи“ и „Безжични комуникации и разпръскване“ ще се проведе на 27 юни 2019 г. (четвъртък) от 08:00 часа в зала 318. В 07:30 часа трябва да бъдете пред залата със студентска книжка.

Written by