Проф. д-р Миглена Темелкова е новият ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи

Проф. д-р Миглена Темелкова е новият ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи. Тя е първата жена, избрана за ректор за мандат от 4 години в историята на висшето училище. Изборът беше на 25 юни. До момента проф. Темелкова заемаше длъжността заместник-ректор.

Новият ректор спечели избора с мнозинство от 94% от реално гласувалите членове на Общото събрание на ВУТП.

По-високо качество на образователния продукт, задълбочаване на връзката „образование – бизнес” и инвестиции в матириално-техническата база чрез развитие на лаборатории, лекционни зали и компютърни зали – това са основните цели на проф. Темелкова за периода 2019 – 2023 година. В мандатната й програма акент е поставен и върху насърчаването на научните изследвания, развитието на университетска мрежа чрез изграждане и поддържане на устойчиви стратегически партньорства. През следващите 4 години важни за университета ще са още инвестициите в преподавателския екип, активното взаимодействие със Студентския съвет, студентите и докторантите, както и осигуряването на финансова стабилност и устойчивост на институцията.

Новият ректтор е част от екипа на ВУТП от 2016 година, като от 2017 година е професор в професионално направление „Администрация и управление“. Тя преподава дисциплините „Макроикономика“, „Микроикономика“, „Бизнес лидерство“, „Лидерски управленски стилове“, „Бизнес статистика“ и „Бизнес анализи“. Сертифициран обучител е по лидерските методики Синеркуб и ГРИД за България. Проф. Темелкова е доцент на Висшата атестационна комисия от 2010 година по научната специалност “Организация и управление на производството”. Била е научен секретар на факултет МИА (2013 – 2014) и ръководител на Центъра за учебно-тренировъчни фирми във ВСУ „Черноризец Храбър“ (2013-2016).

Проф. Темелкова е завършила финанси в Икономически университет – Варна и право във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Специализирала е “Международно търговско право и международен бизнес” и “Лидерство” в университета “Джордж Таун” – Вашингтон.

Във вторник беше избран и нов състав на Общото събрание на ВУТП. То беше оглавено от доц. д-р Ивайло Цветанов Стоянов, за негов заместник беше избран доц. д-р Емил Иванов Йончев и за секретар – ас. д-р Анастасия Георгиева Дюлгерова. Новият контролен съвет на ВУТП е оглавен от доц. д-р Теодора Йорданова Рупска, заместник е доц. д-р Иванка Костадинова Георгиева-Цветанова и член е студентът Костадин Ценов.

В новия академичен съвет на ВУТП влязофа 19 хабилитирани преподаватели, 2 представителя на нехабилитирания състав, 5 представителя на студентите и 1 представител на администрацията.

С аплодисменти бе приет доклада за мандат 2016-2019 на стария ректор проф. дтн Димитър Радев. Благодарности към проф. Радев за свършената работа изказаха новият председател на Общото събрание на ВУТП – доц. д-р Иваило Стоянов и новият ректор – проф. д-р Миглена Темелкова.

Written by