ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ И МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ И НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Уважаеми колеги,

17 септември 2019 г. (вторник) от 09:00 часа в зала 220 – за специалност „Мобилни комуникации и интернет“, за дипломанти с фак. № от 020008 до 020065.

18 септември 2019 г. (сряда) от 09:00 часа в зала 220 – за специалност „Мобилни комуникации и интернет“, за дипломанти с фак. № от 020066 до 020094.

Вижте датите за провеждане на защити на дипломни работи и магистърски тези и на държавни изпити