Лятна международна академия по лидерство

До участниците в ЛЯТНАТА МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО ЛИДЕРСТВО, която ще се проведе от 2 до 5 септември в Бозжаада, Турция:
Моля да се свържете с г-жа Яна Дръндова, тел.: 0888 677 121, за уточняване на подробности по пътуването в срок до 7 август 2019 година.