Покана за участие в научна конференция

Уважаеми колеги,

От името на Университета по библиотекознание и информационни технологии Ви каним да вземете участие с научен доклад или съобщение в XVII-та национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, която се провежда ежегодно на 1 ноември и е посветена на Деня на народните будители.

Информираме Ви, че срокът за подаване на заявки е удължен до 31 юли 2019 г., а материалите от конференцията се рецензират и след положителна рецензия се публикуват в сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, който е част от референтния списък на НАЦИД.

Срокът за подаване на пълния текст на докладите няма да бъде удължаван и остава 19-ти август, затова апелираме да изпращате в срок своите текстове, форматирани според изискванията!

Информация за заявка, за тематичните панели, за сроковете, за изискванията към материалите, таксите и др. ще намерите в приложената покана, както и на сайта на конференцията: www.buditeli.unibit.bg