Graduate School на Korea University в Сеул набира студенти в магистърски и докторски програми

Graduate School на Korea University в Сеул, Република Корея набира чуждестранни студенти в образователно – квалификационна степен магистър, магистър и доктор и доктор. Крайният срок за кандидатстване за есенния и раниния пролетен прием е 20 септември 2019 г.

Около 40% от специалностите в университета се изучават на английски език и са в сферата на инженерните, хуминатираните, социалните и естестевните науки. Информацията за възможностите за кандидатстване е предоставена на висшите училища у нас от българското министерство на образованието и науката.

Допълнителна информация относно условията и процедурата по кандидатстване може да намерите http://graduate2.korea.ac.kr