ВУТП създава партньорска мрежа за научноизледователски и образователни проекти с още 2 две висши училища в страната

Висшето училище по телекомуникации и пощи – София, Икономическият университет – Варна и Техническият университет – Варна обединяват своя научен и преподавателски потенциал в подготовка и участие в съвместни научни и образователни проекти. Това стана ясно след срещата на ректорите на трите висши училища, която се проведе на 7 август във Варна.

Трябва да обединим научноизследователския и образователен потенциал на университети с различни профили, за да се справим с предизвикателствата на все по-дигитализиращата се среда, силната конкуренция на международния образователен пазар и високите изисквания на потребителите на кадри, посочиха ректорът на ВУТП проф. д-р Миглена Темелкова, ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров и ректорът на Технически университет – Варна проф. д-р Венцислав Вълчев. Това е и основният мотив трите висши училища да интегрират научния си и образователен капацитет в разработването на интердисциплинарни проекти, публикации и обучителни модули.

Партньорските мрежи се очертават като стратегическо предимство в образованието и ранната реакция на предизвикателствата на външната среда ни правят по-подготвени и по-адекватни в бъдеще, категорични са ректорите на трите образователни институции. Те се надяват общите им научноизследователски и образователни дейности да прераснат в дългосрочен и устойчив междууниверситетски алианс, към който да се присъединят не само български, но и чуждестранни висши училища.

Съвсем скоро предстои обявяването и на първото съвместно мероприятие на трите висши училища, издават предварително проф. Темелкова, проф. Станимиров и проф. Вълчев.