ДАТИ ЗА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ

Дати за извънредна сесия (съгласно заповед на Декана на ФТМ) за студенти с невзети изпити от ОКС „професионален бакалавър“

Процеси в информационните технологии ITIL
16. 11. 2019 г., 9.30 ч., зала 1103

Системи за архивиране на данни Backup
16. 11. 2019 г., 9.30 ч., зала 1103

Инженерна математика
17. 11. 2019 г., 13.00 ч. зала 101

Защитни стени
15. 11. 2019 г., 10.00 ч. зала 905

Written by