ВАЖНО! Провеждане на онлайн консултации за кандидатстване за обучение във ВУТП през учебната 2020-2021 г.

Уважаеми кандидат-студенти/студенти,
Във връзка с епидемичната обстановка, Ви информираме, че провеждаме онлайн консултации за кандидатстване за обучение във ВУТП през учебната 2020-2021 г., относно приема, специалности, кандидатстване, такси и с организацията на учебния процес и административното обслужване, можете да получите всеки вторник и четвъртък от 17:00 до 18:00 часа на https://us04web.zoom.us/j/5994123850

Written by