Г Р А Ф И К за подготовка и оценяване на магистърски тези за ОКС „Магистър“ и дипломни проекти за ОКС „Професионален бакалавър“

Утвърдил:

Декан на ФТМ

 

Г Р А Ф И К

за подготовка и оценяване на магистърски тези за ОКС „Магистър“ и дипломни проекти  за ОКС „Професионален бакалавър“

във Висшето училище по телекомуникации и пощи

през летния семестър на учебната 2019/2020 година

 

ПЪРВА СЕСИЯ

 

 1. Обявяване на тематичните направления за магистърските тези и за дипломните проекти.

                                                               Срок: 29.02.2020 г.       

Отг.: Ръководителите на водещите специалността катедри

 

 1. Изготвяне на задание за магистърска теза и дипломен проект по тематичните направления.

                                                               Срок: 15.03.2020 г.       

Отг.: Ръководители не магистърските тези и на дипломните проекти

 

 1. Изготвяне на списък на студентите по ОКС, по специалности и форми на обучение със съответните ръководители, рецензенти и теми на магистърските тези и на дипломните проекти.

                                                               Срок: 06.04.2020 г.       

Отг.: Ръководителите на водещите специалността катедри

 

 1. Предаване от дипломантите на готовите магистърски тези и дипломни проекти в Учебен отдел.

                                                               Срок: 29.05.2020 г.       

Отг.: Студентите разработващи магистърските тези и на дипломните проекти

 1. Изготвяне на предложение до Ректора за състав на държавната изпитна комисия.

                                                               Срок: 05.06.2020 г.       

Отг.: Ръководителите на водещите специалността катедри

 

 1. Получаване в Учебен отдел магистърските тези и дипломните проекти от рецензентите.

                                                               Срок: 05.06.2020 г.       

Отг.: Рецензентите

 

 1. Предаване в Учебен отдел рецензиите на магистърските тези и на дипломните проекти от рецензентите.

                                                               Срок: 15.06.2020 г.       

Отг.: Рецензентите

 

 1. Предаване на дипломантите на рецензиите на магистърските тези и на дипломните проекти.

                                                               Срок: 18.06.2020 г.       

Отг.: Ръководител Учебен отдел

 

 1. Защита на магистърските тези и на дипломните проекти.

 

 

 • Редовна сесия Период: 22.06.- 26.06. 2020 г.

 

 

 

ВТОРА СЕСИЯ

 

 

 1. Изготвяне на задание за магистърска теза и дипломен проект по тематичните направления.

                                                               Срок: 30.06.2020 г.       

Отг.: Ръководители не магистърските тези и на дипломните проекти

 

 1. Изготвяне на списък на студентите по ОКС, по специалности и форми на обучение със съответните ръководители, рецензенти и теми на магистърските тези и на дипломните проекти.

                                                               Срок: 05.07.2020 г.       

Отг.: Ръководителите на водещите специалността катедри

 

 1. Предаване от дипломантите на готовите магистърски тези и дипломни проекти в Учебен отдел.

                                                               Срок: 05.09.2020 г.       

Отг.: Студентите разработващи магистърските тези и на дипломните проекти

 1. Изготвяне на предложение до Ректора за състав на държавната изпитна комисия.

                                                                Срок: 10.09.2020 г.       

Отг.: Ръководителите на водещите специалността катедри

 

 1. Получаване в Учебен отдел магистърските тези и дипломните проекти от рецензентите.

                                                               Срок: 15.09.2020 г.       

Отг.: Рецензентите

 

 1. Предаване в Учебен отдел рецензиите на магистърските тези и на дипломните проекти от рецензентите.

                                                               Срок: 25.09.2020 г.       

Отг.: Рецензентите

 

 1. Предаване на дипломантите на рецензиите на магистърските тези и на дипломните проекти.

                                                               Срок: 01.10.2020 г.       

Отг.: Ръководител Учебен отдел

 

 1. Защита на магистърските тези и на дипломните проекти.

 

 

 

 • Поправителна сесия Период: 05.10.- 09.10. 2020 г.

 

Written by