СТУДЕНТИТЕ НА ВУТП ПРОДЪЛЖАВАТ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО СИ ДО 13 МАЙ

Във връзка с обявената от Световната здравна организация световна пандемия по отношение на заболяването COVID-19, както и във връзка с решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение в цялата страна, предвид създадената епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска за нови случаи, както и с оглед на необходимостта от въвеждане на специални мерки за защита здравето на служителите, преподавателите и студентите във Висшето училище по телекомуникации и пощи, ректорът проф. д-р Миглена Темелкова удължава преустановения учебен процес във ВУТП до 13.05. 2020 г. включително, като учебните занятия ще се подновят на 18.05.2020 г. В зависимост от епидемичната обстановка в страната, при необходимост, срокът на заповедта може да бъде удължен.

ВАЖНО! Формата на обучение във ВУТП остава онлайн и съгласно учебния разпис, като всеки преподавател информира своите студенти за платформата, на която ще провежда учебни занятия.

Written by