Стипендии за летен семестър 2019/2020

На основания на Закона за висшето образование за  условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации и протокола на Комисията за студентски стипендии при ВУТП, ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи, проф. д-р Миглена Темелкова, нарежда да бъдат изплатени стипендиите за летен семестър 2019/2020 г.

Предоставяме Ви списъци с имената и успеха на класираните за стипендия.

Written by