ИЗВЪНРЕДНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

В периода от 04 май до 14 май 2020 г. ще се проведе извънредна изпитна сесия за студенти, както и на отчислените студенти с невзети изпити, имащи право на дипломиране от ОКС „Магистър“ и ОКС „Професионален бакалавър“, обхващаща всички дисциплини по учебния план за съответните специалности.

Студентите договарят лично по електронна поща датата, часа и мястото (съответната електронна платформа) за провеждане на online изпита с преподавателя-титуляр.

Служителите на Учебен отдел изготвят, след проверка за допустимост и платена такса, onlineиндивидуални електронни протоколи за явяване на изпит на заявилите желанието си студенти.

Данните  – Вашите имена, факултетен номер и специалност, дисциплината по която ще се явявате и преподавателя и като прикачен файл бордерото от внесената сума изпращайте на мейл: m.penkova@utp.bg

Заплащането на протоколите става по банков път:

БНБ

BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG41 BNBG 9661 3100 1227 01

Висше у-ще по телеком. и пощи

Основанието за плащане е “изпит/и”

.

За въпроси: 0888/793-781 – д-р Милена Пенкова

Written by