НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 3 КУРС ОТНОСНО ЗАЩИТИТЕ НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ И МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Уважаеми дипломанти,

Във връзка с провеждането на защитите на дипломни проекти и магистърски тези на 25.06.2020 г., ви информираме, че същите ще бъдат проведени онлайн.

Можете да изпращате готовите разработки на ръководителите на катедри и координаторите на магистърски програми за рецензиране по мейл.

Обръщам внимание, че това няма да отмени необходимостта от проверка и подпис на картоните с оценки и лични данни, предване на хартиения екзермпляр от разработките,  което ще се извърши във факултетна канцелария на ВУТП в периода 01.06.-12.06.2020 г.

Written by