ВАЖНО! Провеждане на отдалечен общообразователен тест от 08.06.2020г. до 13.06.2020 г. за кандидатстване във ВУТП през учебната 2020-2021 г.

Уважаеми кандидат-студенти,
Във връзка с епидемичната обстановка, доброволният общообразователен тест за кандидатстване за обучение във ВУТП през учебната 2020-2021 г., ще се провежда всеки ден от 08.06.2020г. до 13.06.2020 г., отдалечено през платформата ни за електронно обучение. За целта е необходимо до деня преди Вашето явяване, да ни изпратите на адрес i.ivanov@utp.bg, име, фамилия и актуален Е-мейл за обратна връзка, на който ще получите инструкции относно провеждането на теста.

Written by