ВУТП e пълноправен член на Европейската асоциация на професионалното висше образование (EURASHE)

На 21 май 2020 г. на свое заседание Бордът на Европейската асоциация на професионалното висше образование (EURASHE) разгледа кандидатурата на Висшето училище по телекомуникации и пощи и гласува да приеме ВУТП за пълноправен член.

EURASHE e една от четирите оргaнизации (т.нар. “Big 4”), които заедно с Европейската комисия формират общите политики в областта на висшето образование и Болонския процес. Останалите са Асоциациите на Университетите, Европейския студентски съюз и Асоциацията на акредитиращите органи.

В края на февруари делегация на EURASHE начело с Генералния секретар на организацията Михал Капишек посети ВУТП и се запозна подробно с историята и дейността на Училището. Още тогава представителите на Асоциацията останаха впечатлени от съвместната и партньорска дейност на ВУТП с компаниите от бизнеса и от обучението, насочено директно към нуждите на пазара на труда.

През изминалите два дни екипът на ВУТП участва в 6 вътрешни уебинара на EURASHE, на които заедно с представители на Европейската комисия и над 90 академични институции от цяла Европа бяха разгледни целите и задачите пред организацията, предизвикателствата, които пандемията от COVID-19 постави пред висшите училища, организцията на учебния процес в онлайн и дистанционна форма, ключовите умения на бъдещето, микро-сертификатите за конкретни умения в професионалното образование и провеждането на студентски стажове в реална работна среда в партньорство с компании от бизнеса. ВУТП сподели своя опит в проекта „Студентски практики“, финансиран от ОП НОИР, по който в момента започва втора фаза от стажове.

На 28 май Ректорът на ВУТП проф. Д-р Миглена Темелкова ще участва в годишното Общо събрание на EURASHE.

Written by