СПИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО

На вниманието на студентите!

На 29.06.2020 г., от 10.00 часа до 14.00 часа ще бъде спряно електроподаването на територията на ВУТП.

Written by