Разпределение на дати и часове за специалности ОКС “професионален бакалавър” и ОКС “магистър” за провеждане на защити на дипломни проекти и магистърски тези на 25.06. и 26.06.2020 г.

Written by