Студентска научна сесия на ВУТП

​Ежегодно Висшето училище по телекомуникации и пощи предоставя възможност на студенти и докторанти да популяризират основните резултати от своята учебно-изследователска работа и да обменят опит, като организира Студентска научна сесия.

На 27 юни 2020 г. се проведе онлайн Студентска научна сесия (СНС) на Висше училище по телекомуникации и пощи.

Докладите бяха представени в две секции: Телекомуникации и информационни технологии и Мениджмънт в Съобщенията. В сесията се включиха както студенти на Висшето училище, така и студенти от други висши училища.

Всички автори на доклади ще получат Сертификат за участие в СНС 2020.

Written by