НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, НАСТАНЕНИ В СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
В СРОК ДО 13 ЮЛИ 2020 Г., ТЕЗИ ОТ ВАС, КОИТО НЕ СА НАСТАНЕНИ ЗА ЛЕТЕН ПЕРИОД Е НЕОБХОДИМО ДА ЗАПЛАТЯТ ВСИЧКИ СВОИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ВУТП, ЗА НАЕМИ И КОНСУМАТИВИ И ДА ОСВОБОДЯТ СТАИТЕ ПО НАДЛЕЖЕНИЯ РЕД.
СТУДЕНТИТЕ, НАСТАНЕНИ ЗА ЛЕТЕН ПЕРИОД, СЛЕДВА ДА ЗАПЛАТЯТ НАЕМИТЕ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ ДО 13 ЮЛИ, ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ В СРОК ДО 13 АВГУСТ, ПО ПРИЛОЖЕН СПИСЪК.
ПЛАЩАНИЯТА ЗА НАЕМИ И КОНСУМАТИВИ НА СО, МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ ДОМАКИНА НА СО, В ГЛАВНА КАСА В СГРАДАТА НА ВУТП И ПО БАНКОВ ПЪТ!
ПЛАЩАНИЯТА В ГЛАВНА КАСА СЕ ИЗВЪШВАТ САМО С ПАРИ В БРОЙ!!!

Written by