“Смарт София” събира граждани, институции и власт за умно бъдеще

Днес се проведе конференция по повод откриването на амбициозния проект „Смарт София“, в който активно участват Висшето училище по телекомуникации и пощи и Столична община, а инициатор е фондация „РЕГИОН.БГ“.

Проектът „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, програма „Европа 2020“ от фондация „РЕГИОН.БГ“ в партньорство с район „Студентски“ и Висшето училище по телекомуникации и пощи. Проектът е по приоритет за насърчаване на иновативни и дигитални инциативи в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени институции и местна власт.

Онлайн дискусията беше открита от изпълнителния директор, предстедател на Управителния съвет на фондацията, Христо Ковачев, който е и ръководител на проекта „Смарт София. На срещата присъстваха представители на ръководството на ВУТП, начело с ректора Проф. Миглена Темелкова, зам.-ректора доц. Ирина Топалова, доц. Павлинка Радойска и пълномощници на административния състав. От страна на общината, честта да присъстват оказаха кметът на район „Студентски“ Петко Горанов и неговият заместник Искрен Арабаджиев, както и Христиан Петров, общински съветник в Столичния общински съвет. В дискусията участие взеха и Надя Султанова, директор „Дигитализации и иновации и икономическо развитие“ на Столична община и Деница Боева, координатор на програма „Европа 2020“. Медийни партньори на проекта са „Софийски вестник“ с представител Христо Йорданов и агенция „Витоша нюз“ с представител Милен Димитров.

Проектът „Смарт София“ продължава най-доброто от предишния, също по програма „Европа“, назован „Европа в София, София в Европа“. Фокусът през 2020 година е стремежът към граждански мониторинг на интелигентните решения в Столична община. „Това звучи максималистично, но имаме конкретен подход“, заяви Христо Ковачки. „Интересуват ни не само проектите за дигитална трансформация, но и онези инициативи, които правят живота ни качествено по-добър, но най-вече ни интересуват хората, които ги движат. Освен градивен критицизъм, ще се стремим на насърчаваме позитивните личности от различните нива и сфери. С нашия проект, искаме да включим придадена добавена стойност, която да съдейства София да стане по-„смарт“. Специфичната цел на проекта е подкрепа и популяризиране на стратегията за дигитализация на София, която скоро беше приета от СОС, както и нейната практическа реализация“.

„С голямо удоволствие приех да участвам в тази дискусия“, сподели кметът на район „Студентски“ г-н Горанов. „Разбира се, че ние сме в дълг към гражданите на София по отношение на т.нар. „умни технологии“, които способстват за аулеснение на живота на хората и обслужване на града като цяло. В общ план, имаме информацията, че много от IT  компаниите разработват свои планове, които презентират пред Столична община за това как София да стане един дигитализиран град. Това намира отражение в политиката на общината на централно ниво. Специално район „Студентски“ е удачно да се превърне в един район, в който пилотно да бъдат експериментирани подобни практики и нововъведения. Не само, защото една съществена част от район „Студентски“ е „Студентски град“, който е изключително населен с млади хора, които са тук, за да повишават своето образовние, но и защото това е една изклююително динамично развиваща се територия, в съседтсво с един нововъзникващ квартал на София „Малинова долина“, където можем да предложим иновативни решения, така че да не се наложи да правим преустройства във връзка с една бъдеща реализация на „Смарт София“. Затова приветстваме инициативата на РЕГИОН.БГ. Използвам случая да поздравя партньорите от ВУТП и в частност Проф. Темелкова и се радвам на нейното присъствие. При толкова много висши училища с техническа насоченост и произвеждащи специалисти в тази област, аз мисля, че можем да се надяваме на един добър резултат“, каза още Горанов.

„Висшето училище по телекомуникации и пощи е един своеобразен домакин на днешната среща“, заяви ректорът на ВУТП, Проф. д-р Миглена Темелкова. „Безспорно, когато говорим за дигитализация, не бива да пренебрегваме основните фактори, основните предпоставки, които ни заставят да вървим към тази дигитализация. Това, на първо място, искаме или не искаме, е започналата вече четвърта индустриална революция, която ни кара с много бързи темпове да променяме начина си на живот, начина си на общуване, начина си на производство, икономическите си системи…“ Промяната на икономическите системи неразривно е свързана с едни много малки стъпки, които трябва да извърви всяка една организация, без значение дали тя е от публичния сектор, или от бизнеса. В последните години, съвсем открито се говори, а в научната литература се пише, за т.нар. Индустрия 5.0., в която коренно ще бъде преосмислен начинът на производство, ролята на човешкия фактор, ролята на машините, които тогава ще се наричат коботи, така че, на нас не ни остава нищо друго, освен да се върнем на онези малки стъпки, за които говорих преди малко, и да дадем тон на тази дигитализция и какво по-хубаво от това, за пример в тази посока да служат публични организации като Столична община, като район „Студентски“, дано да има и повече такива иновативни публични организации, защото пренасянето на дигитализацията в бизнеса няма как да стане без да има примера от публичния сектор. ВУТП е инженерен ВУЗ и е свързан тясно с процесите на дигитализация, на програмиране, на администриране на компютърни приложения и софтуер, всъщност има още какво да направи и ако отворите сайта на самото Висше училище, ще видите, че имаме какво още да предоставим по отношение на дигитални услуги, на дигитално обслужване и дигитално разплащане. Това са стъпки, които сме планирали, защото осъзнаваме неизбежността на процесите, които налагат да бъдем адектватни на ситуацията, в която се намираме. Така че, и на нас, и на всички останали участници в дискусията, които са представители на различни институции, им предстои да извървят тези стъпки, за да можем да прибавим стойност към общата дигитализация на българската икономическа система, защото след няколко години икономиката ще бъде дигитална, производствата ще бъдат дигитални, още повече, всички знаем за умните фабрики, които вече съществуват, за умните материи, всичко това ще ни застигне и ние не бива да тичаме след процесите, не е добре да вървим и заедно с процесите, а да изпреварим онова, което ни очаква. На всички нас ни предстоят динамични години, в които трябва да покажем, че умеем да боравим с новите технологии, умеем да ги използваме не ретроградно, а в полза на обществото и на клиентите, на студентите (в нашия случай), защото тези технологии спестяват време, на тези, които ги използват, спестяват проблеми при комуникацията и  по този начин прибавят и имиджова, и финансова стойност във всеки един подобен процес, в който има принос дигитализацията. Изключително се радвам, че в тази дискусия взимат участие представители на различни организации, защото единствено и само чрез партньорство може да се постига синергичен резултат и само така може бъдем в обществена полза“, заяви Проф. Темелкова. Тя отправи предизвикателство към Христо Ковачев, като ръководител на проекта, в края на проекта да инициира нова дискусия, в която всяка от страните да сподели какво реално е направила в посоката на дигитализацията.

В отговор г-н Ковачев обеща, че ще бъдат организирани още две срещи през септември и октомври и които ще бъдат използвани за реализиране на идеите на проф. Темелкова.

Цялата дискусия можете да гледате тук:

Written by