А1 се включва в обучителния процес на ВУТП

Най-големият мобилен оператор в България – А1,  се включва в обучителния процес на Висшето училище по телекомуникациии пощи. На 29.07. в сградата на ВУТП беше проведена среща-дискусия между Ръководството на Висшето училище и представители на отдели „Информационни технологии и услуги“, “Корпоративни клиенти“ и „Човешки ресурси“ на А1. Бяха съгласувани възможностите за участие на А1 в обучителния процес на ВУТП, посредством изграждане на лаборатория с развойна техника в областта на телекомуникациите. Беше договорено и реално участие на специалисти от А1 в обучението на студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в актуални, иновативни специалности на ВУТП. Акцент беше поставен и върху включване на студенти от ВУТП в стажантските програми на А1.

Постигнатото споразумение допринася за осъществяване на  стратегическата политика на Висше училище по телекомуникации и пощи, за подготовка на специалисти, готови за бърза адаптация към специфичните изисквания на бизнеса.

А1 става стратегически партньор на Висшето училище по телекомуникации и пощи

Written by