Административният състав на ВУТП присъства на Обучение “Баланс при управление на комуникативния процес в работна среда”

Административният състав на Висшето училилище по телекомуникации и пощи присъства на Обучение “Баланс при управление на комуникативния процес в работна среда”, организиран със съдействието на Smart strategies. В периода от 7 до 9 август служителите на администрацията и ръководството на Висшето училище преминаха през лекции и упражнения, целта на които е да изградят здрави колективни връзки, които да подобрят вътрешните процеси на комуникация.

Водещ лектор на семинара беше д-р Антонина Кардашева, основател и Изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност, както и управляващ директор на консултанска компания Smart Strategies Ltd. В професионалната си практика, Д-р Кардашева работи като HR консултант по стратегическо управление, треньор по групово-динамичен тренинг и меки умения, организационно поведение и управление на лични емоционални инвестиции.Като изследовател, тя стандартизира, верифицира и адаптира за България метода за Емоционалната интелигентност като личностна черта (TEIQue) и е една от световните изследователи в тази област (http://www.psychometriclab.com/Home/Default/13.)

В края на двудневното обучение, участниците се сдобиха със сертификати за придобитите знания и изградените умения. На официалната церемония по връчването им, ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи, Проф. д-р Миглена Темелкова, благодари на всички съпричастни.

Written by