НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ДИПЛОМАНТИ ОТНОСНО ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ И ОТНОСНО ЗАЩИТИТЕ НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ И МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Уважаеми дипломанти,

Във връзка с провеждането на държавните изпити и на защитите на дипломни проекти и магистърски тези в периода 05.10.-10.10.2020 г., ви информираме, че подаването на документи за допускане, проверка и подпис на картоните с оценки и лични данни ще се извърши във факултетна канцелария на ВУТП в периода 15.09.-25.09.2020 г.

Written by