С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с тържественото откриване на учебната 2020/2021 г.

на 13.09.2020 г. от 11:00 часа  

Ви уведомяваме, че:

13.09.2020 г. ще бъде работен за преподаватели и служители и присъствен за студенти;

21.09.2020 г. ще бъде неработен и неучебен ден за студенти, служители и преподаватели.

Written by