Алумни

Дейности Заетост на завършилите студенти Алумни Регистрационна форма

Алумни Клуб или Клубът на възпитаниците на Висше училище по телекомуникации и пощи (КВВУТП) е доброволна организация на завършилите висшето училище по телекомуникации и пощи студенти.

Цели

За да осъществи своята мисия, Алумни клубът:

  • Насърчава и поддържа отворена комуникация между вече завършилите и настоящите студенти, като по този начин осигурява обмен на информация и опит между тях.
  • Поддържа професионална и социална мрежа между бившите и настоящите възпитаници на висшето училище.
  • Подкрепя развитието на висшето училище чрез споделяне на опит, успешни практики и устойчивост на постигнатите резултати.
  • Осигурява достъп и обмен на информация и насърчаване на съвместни прояви между висшето училище и неговите възпитаници.
  • Изразява мнението на възпитаниците и работи в партньорство с екипа на висшето училище по ключови дейности, свързани с повишаване качеството на образование.

Членове на алумни клуба