Списъци на групите

СПИСЪЦИ НА СТУДЕНТИТЕ

ЛЕТЕН семестър на учебната 2019/2020 година

ОКС “ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

Специалност ПЪРВИ курс ВТОРИ курс ТРЕТИ курс
КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Свали Свали Свали
СОФТУЕРНO ПРОЕКТИРАНЕ Свали Свали Свали
КИБЕРСИГУРНОСТ НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ Свали Свали Х
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ Свали Х Х
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Х Свали Свали
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ Х Свали Свали
МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ Свали Свали Свали

Архив

Временни групи за ОКС бакалавър към 13.09.2019 г.,актуални до края на м. септември.

 

Списък на групите от специалност БКР

II Курс

III Курс

 

—–

 

Списък на групите от специалност КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Списък на групите от специалност КСВТ :

I Курс

II Курс

 

—–

 

Списък на групите от специалност МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Списък на групите от специалност СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Списък на групите от специалност БК :

I Курс

 

—–

 

Списък на групите – TT :

II Курс

III Курс

 

—–

 

Редовно и Задочно Обучение – зимен семестър  към 17.10.2017 г.

Списък на студентите от специалност 1 курс Редовно Обучение КАСП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 2 курс Редовно Обучение КАСП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение КАСП дневно обучение

Списък на студентите от специалност 1 курс Редовно Обучение МИТТП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 2 курс Редовно Обучение МИТТП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение МИТТП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 1 курс Редовно Обучение БКР дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 2 курс Редовно Обучение БКР дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение БКР вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 1 курс Редовно Обучение СП дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 2 курс Редовно Обучение СП дневно обучение

Списък на студентите от специалност 1 курс Редовно Обучение ТТ дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 2 курс Редовно Обучение ТТ дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение ТТ дневно  и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение ТМ дневно и вечерно обучение

Списък на студентите от специалност 3 курс Редовно Обучение ТИ дневно и вечерно обучение