Студентска научна сесия

Уважаеми Колеги,
Във връзка с епидемичната обстановка в страната, се променя датата на провеждане на Студентската научна сесия на Висше училище по телекомуникации и пощи.

Студентската научна сесия ще се проведе на 27 юни 2020 г.

Важни срокове:

• 01.06.2020 г. – изпращане на заявка за участие (заглавие, автори, резюме на доклада/докладите);
• 15.06.2020 г. – изпращане на пълния текст на доклада;
• 15.06.2020 г. – заплащане на такса правоучастие.

В зависимост от обстановката в страната ще има допълнителни указания за начина на провеждане на студентската научна сесия.

Файлове :

Заявка

Заглавие на доклада

Студентска научна сесия 2020