Специалности

s14

Специалност Киберсигурност на високите технологии

Специалността „Киберсигурност на високите технологии“ съчетава изучаването на комуникационни мрежи и технологии и правните и етични въпроси в областта на компютърната сигурност. Целта на програмата е да подготви висококвалифицирани специалисти по системи за сигурност в киберпространството.

button-21

Специалност Софтуерно Проектиране (СП)

Специалността „Софтуерно проектиране“ е факт благодарение на общите усилия на най-големите компании в сферата на информационните технологии и дългогодишния опит в професионалното образование на Висше училище по телекомуникациии и пощи. Предвид това сътрудничество, студентите имат възможността да започнат стаж по специалността още преди дипломирането си.

button-21

Global-engineering-services-consultants
bkr-300x235 Специалност Безжични Комуникации (БК)

Квалифицираните кадри от ВУТП са пълноценно подготвени с достатъчни по обем знания с общообразователен, общотехнически, фундаментален, професионален и практически характер. Те се обучават в модернизирани лаборатории, обзаведени със съвременна измервателна и специализирана телекомуникационна апаратура. ВУТП поддържа добри контакти с водещи телекомуникационни оператори, както и с фирми в областта на информационните и комуникационни технологии, които предлагат стажантски програми и работа.

button-21

Специалност Компютърно Администриране на Софтуерни Приложения (КАСП)

Специалността „Компютърно администриране на софтуерни приложения“ е най-актуалната и перспективна специалност в областите на разработване на софтуерни системи, компютърни мрежи и администриране, web технологии и мобилни приложения, съвременни високо-производителни компютърни архитектури и др. Обучението има за цел да осигури високо професионална подготовка в една от най-перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютърни и софтуерни системи и приложения.

button-21

kasp
 mittp Специалност Мениджмънт и Информационни Технологии в Телекомуникациите и Пощите (МИТТП)

Съвременните курсове за обучение, креативният подход на учене, синтезът на управленски познания и внедрени информационни технологии, изявени преподаватели, преподаващи новости в управленската дейност, съвременни решения и бързата професионална реализация след тяхното завършване са доказателства, че специалността „Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите“ е на вълната на добрите стандарти в мениджърското обучение.

button-21

blue-line 5back arrowНазад