Мениджмънт и информационни технологии

Специалност МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ

Професионално направление 3.7. „Администрация и управление”

Образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“

mittp

Сферата на комуникациите се нуждае както от подготвени специалисти по технологични процеси, така и от управлението на бизнес процесите на дадена организация. Специалността  Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите е насочена към бизнес ориентираните кандидат-студенти, които имат желание да работят в сферата на телекомуникациите и информационните технологии.

Форми на обучение във ВУТП:

  • Редовно обучение –3 години / 6 семестъра (дневна и вечерна форма);

Завършилите специалността „Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите“развиват компетенции и умения за:

  • специалисти в сферата на телекомуникациите и пощенските съобщения;
  • куриерски и пощенски дейности, използващи съвременни информационни и експлоатационни технологии.

Студентите завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ могат да продължат своето образование в образователно-квалификационна степен „магистър“ в същото професионално направление.

Завършилите специалността „Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите“ намират кариерна реализация като:

  • ръководители на звена в малки, средни и големи предприятия;
  • специалисти, които се занимават с маркетинг, оперативен мениджмънт;
  • мениджъри на държавни и частни фирми;
  • специалисти в организацията и управлението на електронни съобщения;
  • мениджър по пощенски и куриерски технологии и услуги;
  • специалисти в пощенския сектор, телекомуникациите, мобилните оператори.