Такси за обучение

 Такси за студенти, приети през учебната 2020/2021 г.: