Такси за обучение

НОВО !!!

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В

ОКС „БАКАЛАВЪР“

 

След получена повторна акредитация в професионални направления:

3.7. Администрация и управление

5.3. Комуникационна и компютърна техника

 

Висше училище по телекомуникации и пощи обявява прием в платено обучение, редовна и задочна форма в следните специалности:

Мениджмънт в телекомуникациите и пощите

📱 Телекомуникационни технологии
💻 Компютърни технологии
💽 Киберсигурност на комуникационните технологии

 

Кандидатстване онлайн:  https://egateway.utp.bg/

Размери на семестриалните такси: https://www.utp.bg/begin/admission-of-students/taxes/

Възможности за кредитиране на студенти съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти: https://www.mon.bg/bg/49

Регистър на банките сключили договор с МОН:

Алианц Банк България АД

Банка ДСК ЕАД

Българо-американска кредитна банка АД

Инвестбанк АД

„Обединена българска банка“ АД

Първа Инвестиционна Банка АД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Юробанк България АД