Бюджет

finance 1

Разходи за предотвратяване на разпространението на COVID – 19 до 31.05.2020 г. – ВУТП

Финансов отчет за първо тримесечие 2020 г., ВУТП

—–

budget-2019

budzet 20181

Открито управление 2018

Ежедневна информация за извършените плащания чрез Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) от левовата бюджетна сметка на Висшето училище по телекомуникации и пощи в Българска народна банка по кодове за вид плащане (СЕБРА).

Януари 2018 Февруари 2018 Март 2018 Април 2018 Май 2018 Юни 2018
CEBRA 12.01.2018 CEBRA 07.02.2018 CEBRA 06.03.2018 CEBRA 05.04.2018 CEBRA 08.05.2018 CEBRA 07.06.2018
CEBRA 16.01.2018 CEBRA 08.02.2018 CEBRA 07.03.2018 CEBRA 12.04.2018 CEBRA 09.05.2018 CEBRA 08.06.2018
CEBRA 19.01.2018 CEBRA 13.02.2018 CEBRA 08.03.2018 CEBRA 13.04.2018 CEBRA 10.05.2018 CEBRA 14.06.2018
CEBRA 22.01.2018 CEBRA 14.02.2018 CEBRA 09.03.2018 CEBRA 18.04.2018 CEBRA 21.05.2018 CEBRA 26.06.2018
CEBRA 30.01.2018 CEBRA 15.02.2018 CEBRA 13.03.2018 CEBRA 19.04.2018 CEBRA 25.05.2018 CEBRA 28.06.2018
CEBRA 31.01.2018 CEBRA 19.02.2018 CEBRA 16.03.2018 CEBRA 23.04.2018 CEBRA 28.05.2018

CEBRA 20.02.2018 CEBRA 19.03.2018 CEBRA 25.04.2018


CEBRA 22.02.2018 CEBRA 20.03.2018 CEBRA 27.04.2018


CEBRA 23.02.2018 CEBRA 22.03.2018CEBRA 26.02.2018 CEBRA 26.03.2018
CEBRA 29.03.2018
CEBRA 30.03.2018


Юли 2018 Август 2018 Септември 2018 Октомври 2018 Ноември 2018 Декември 2018
CEBRA 06.07.2018 CEBRA 02.08.2018 CEBRA 07.09.2018 CEBRA 02.10.2018

CEBRA 11.07.2018 CEBRA 06.08.2018 CEBRA 13.09.2018 CEBRA 12.10.2018

CEBRA 13.07.2018 CEBRA 07.08.2018 CEBRA 17.09.2018 CEBRA 15.10.2018

CEBRA 20.07.2018 CEBRA 21.08.2018 CEBRA 19.09.2018 CEBRA 18.10.2018

CEBRA 27.07.2018 CEBRA 23.08.2018 CEBRA 25.09.2018 CEBRA 19.10.2018

CEBRA 30.07.2018 CEBRA 27.08.2018 CEBRA 28.09.2018 CEBRA 25.10.2018

CEBRA 31.07.2018

CEBRA 26.10.2018

2

Годишен Финансов Отчет ГФО 2018

gfo-2015

Описание Вид файл Изтегли
1. Баланс 2018 г. PDF Изтегли файл
2. Обяснителна записка към ГФО за 2018 г. PDF Изтегли файл
3. Одитен доклад за Сметната палата за 2018 г. PDF Изтегли файл
4. Отчет за касово изпълнение на бюджета,СЕС и ЧС за 2018 г. PDF Изтегли файл
5. Отчет за приходи и разходи 2018 г. PDF Изтегли файл

Годишен Финансов Отчет ГФО 2017

gfo-2015

Описание Вид файл Изтегли
1. Баланс 2017 г. PDF Изтегли файл
2. Обяснителна записка към ГФО за 2017 г. PDF Изтегли файл
3. Одитен доклад на Сметна палата PDF Изтегли файл
4. Отчет за касово изпълнение на бюджета,СЕС и ЧС za 2017 г. PDF Изтегли файл
5. Отчет за приходи и разходи 2017 г. PDF Изтегли файл

Годишен Финансов Отчет ГФО 2016

gfo-2015

Описание Вид файл Изтегли
1. Баланс 2016 г. PDF Изтегли файл
2. Обяснителна записка към ГФО за 2016 г. PDF Изтегли файл
3. Одитен доклад на Сметна палата PDF Изтегли файл
4. Отчет за касово изпълнение на бюджета,СЕС и ЧС PDF Изтегли файл
5. Отчет за приходи и разходи 2016 г. PDF Изтегли файл
6. Становище на Сметна палата на ГФО за 2016 г. PDF Изтегли файл