Профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА “ОХРАНА”

+ РЕШЕНИЕ

+ ДОКУМЕНТАЦИЯ

+ ПРИЛОЖЕНИЯ 2-6

+ ПРИЛОЖЕНИЕ 7

+ ЕЕДОП

+ ПОКАНА

——————————

Архив

Решение

0001

Протокол N 1

000100020003

 

Протокол N 2

00010002000300040005000600070008000900100011

Протокол N 3

00010002

Съобщение за обществена поръчка за обследване

0001

Протокол за оценка на офертите от Публична покана за охрана.

r-1blue line 1r-2 blue line 1r-3blue line 1r-4blue line 1r-5blue line 1

adobe-pdfОбразец № 15         

Обявление

094095096097098099100101102103104105106107

Раздел Указания

108109110111112113114

Раздел Изискуеми Документи

115116

Раздел Методика

117118119120121122123124125

Пълно описание и спецификации

126127128129130131

Титулна и съдържание

132133

Образец № 1 Оферта

Образец № 2 Представяне

Образец № 3 Декларация 47, 9

Образец № 5, чл. 51,ал.1,т.4 и 7

Образец № 6 чл. 56,ал.1,т.6

Образец № 7 чл.56,ал.1,т.12

Образец № 8 Техническо предложение

Образец № 9 чл.33,ал.4

Образец № 10 Ценово предложение

Образец № 11 подизпълнител

Образец № 12 Договор

Образец № 13 Оглед

Образец № 14 чл.56,ал.1,т.11